1.  
  2.  
  3.  
Banner #1
Banner #2

MONTÁŽ

V dôsledku poznatkov v stavebníctve v oblasti pripojovacích špár ( napojenie okna na otvor ) sme úplne odstúpili od zastaraného a absolútne nesprávneho montážneho postupu – mechanické ukotvenie ( skoby, vruty) a zapenenie izolačnou PUR penou. V čom je vlastne problém ? Pri takto osadenom okne do otvoru dochádza k vniknutiu vlhkosti ( pary) z interiéru do PUR peny a z exteriéru vniknutiu- zatečeniu vody vplyvom obvodových prasklín v styku rám okna-murivo. Preukázaním , že vplyvom zvýšenia vhkosti PUR peny o 5% dochádza k zníženiu jej izolačnej schopnosti o cca 50 % sa vlastne vytvára tepelný most  a následne poruchy – kondenzácia na vnútornej strane ostení a pliesne. Jediný a dnes už aj v STN 733134 predpísaný postup je montáž okien s použitím tzv. tesnenia v troch rovinách:

  • - Interiérová rovina - utesnenie (ochrana ) tepelnej izolácie ( PUR peny ) tzv. paronepriepustnou
  •   a vodeodolnou fólia
  • - Stredová rovina - tvorí ju izolačná vrstva PUR pena
  • - Exteriérová rovina - tvorí ju tzv. paropriepustná a vodeoodolná páska

 

Podľa zásady „vnútri tesnejšie ako vonku" dochádza k dokonalému vysušeniu špáry a tým k dosiahnutiu trvale dokonalej izolačnej schopnosti bez následných defektov a nepríjemnosti. 

 


Pre dosiahnutie dokonalosti v detaile firma pouźíva produkty I3 systém spoločnosti Illbruck